Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.5.40178
eArkisto - Asiakirjan korvauksen syy
Codes
No
Others
No
Yes
Luokituksen peruste:

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
WWW:http://www.kanta.fi/
Description:

Käyttötarkoitus: eArkisto - Asiakirjan korvauksen syy -luokitusta käytetään, kun arkistoitu asiakirja korvataan uudella tai mitätöidään. Koodi merkitään potilastietojärjestelmässä palvelupyyntösanomaan (HL7 Medical Records). Merkintä on pakollinen, kun sähköisessä potilastiedon arkistossa olevan asiakirjan uutta versiota arkistoidaan. Mitätöintien tapauksessa tyhjä asiakirja korvaa aina mitätöitävän asiakirjan. Luokituksen kuvauksissa "omalla käytöllä" tarkoitetaan asiakirjojen hakua ne tuottaneen palvelunantajan käyttöön.


Vastuutaho: Kansaneläkelaitos vastaa KanTa-palveluissa ja niiden käytössä tarvittavien luokitusten saatavuudesta ja ajantasaisuudesta kansallisessa koodistopalvelussa. Koodistosta ja ylläpidosta vastaa Kelan IT-osaston Jyväskylässä toimiva Potilastiedot-järjestelmäryhmä. Ryhmän yhteyshenkilönä luokituksiin liittyen toimii Pekka Rinne.


Användningsändamål: Klassificeringen används när en arkiverad handling ersätts med en ny eller makuleras. Koden antecknas i ett meddelande i patientdatasystemet (HL7 Medical Records). Anteckningen är obligatorisk när en ny version av en handling som finns i eArkiv arkiveras. Vid makulering ersätts den makulerade handlingen alltid av en tom handling.

Version details
eArkisto - Asiakirjan korvauksen syy 2008 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.5.40178.2008
eArkisto - Asiakirjan korvauksen syy 2008
Status ImageActive
Active
01.01.2008 - 31.12.2050
10.12.2013 11:02 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj