Classification and classification version details
1.2.246.537.5.40178
eArkisto - Asiakirjan korvauksen syy
Selected version
eArkisto - Asiakirjan korvauksen syy 2008 (Default version)
1.2.246.537.5.40178
eArkisto - Asiakirjan korvauksen syy
Codes
No
Others
No
Yes
No

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

T
http://www.kanta.fi/

Käyttötarkoitus: eArkisto - Asiakirjan korvauksen syy -luokitusta käytetään, kun arkistoitu asiakirja korvataan uudella tai mitätöidään. Koodi merkitään potilastietojärjestelmässä palvelupyyntösanomaan (HL7 Medical Records). Merkintä on pakollinen, kun sähköisessä potilastiedon arkistossa olevan asiakirjan uutta versiota arkistoidaan. Mitätöintien tapauksessa tyhjä asiakirja korvaa aina mitätöitävän asiakirjan. Luokituksen kuvauksissa "omalla käytöllä" tarkoitetaan asiakirjojen hakua ne tuottaneen palvelunantajan käyttöön.


Vastuutaho: Kansaneläkelaitos vastaa KanTa-palveluissa ja niiden käytössä tarvittavien luokitusten saatavuudesta ja ajantasaisuudesta kansallisessa koodistopalvelussa. Koodistosta ja ylläpidosta vastaa Kelan IT-osaston Jyväskylässä toimiva Potilastiedot-järjestelmäryhmä. Ryhmän yhteyshenkilönä luokituksiin liittyen toimii Pekka Rinne.


Användningsändamål: Klassificeringen används när en arkiverad handling ersätts med en ny eller makuleras. Koden antecknas i ett meddelande i patientdatasystemet (HL7 Medical Records). Anteckningen är obligatorisk när en ny version av en handling som finns i eArkiv arkiveras. Vid makulering ersätts den makulerade handlingen alltid av en tom handling.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.