Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.5.40178
eArkisto - Asiakirjan korvauksen syy
Koodisto
Ei
Muut
Ei
Luokituksen peruste:

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
WWW:http://www.kanta.fi/
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: eArkisto - Asiakirjan korvauksen syy -luokitusta käytetään, kun arkistoitu asiakirja korvataan uudella tai mitätöidään. Koodi merkitään potilastietojärjestelmässä palvelupyyntösanomaan (HL7 Medical Records). Merkintä on pakollinen, kun sähköisessä potilastiedon arkistossa olevan asiakirjan uutta versiota arkistoidaan. Mitätöintien tapauksessa tyhjä asiakirja korvaa aina mitätöitävän asiakirjan. Luokituksen kuvauksissa "omalla käytöllä" tarkoitetaan asiakirjojen hakua ne tuottaneen palvelunantajan käyttöön.


Vastuutaho: Kansaneläkelaitos vastaa KanTa-palveluissa ja niiden käytössä tarvittavien luokitusten saatavuudesta ja ajantasaisuudesta kansallisessa koodistopalvelussa. Koodistosta ja ylläpidosta vastaa Kelan IT-osaston Jyväskylässä toimiva Potilastiedot-järjestelmäryhmä. Ryhmän yhteyshenkilönä luokituksiin liittyen toimii Pekka Rinne.


Användningsändamål: Klassificeringen används när en arkiverad handling ersätts med en ny eller makuleras. Koden antecknas i ett meddelande i patientdatasystemet (HL7 Medical Records). Anteckningen är obligatorisk när en ny version av en handling som finns i eArkiv arkiveras. Vid makulering ersätts den makulerade handlingen alltid av en tom handling.

Luokituksen versiot
eArkisto - Asiakirjan korvauksen syy 2008 (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.5.40178.2008
eArkisto - Asiakirjan korvauksen syy 2008
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2008 - 31.12.2050
10.12.2013 11:02 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj