Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.5.40169
eArkisto - Asiakirjan erityissisältö
Koodisto
Ei
Muut
Ei
Luokituksen peruste:

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
WWW:http://www.kanta.fi/
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: eArkisto - Asiakirjan erityissisältö -luokitusta käytetään potilasasiakirjan kuvailutiedoissa (CDA R2 Header) kuvaamaan erityissuojattavat tiedot, jotka määritellään Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa potilasasiakirjoista. Asiakirjan erityissisältö vaikuttaa joko asiakirjan luovutukseen tai sen käyttö edellyttää erillistä vahvistuspyyntöä. Koodisto saattaa tulevaisuudessa täydentyä uusilla koodiarvoilla, jos asetus tai jokin muu säädös muuttuu. Mikäli asiakirjaa ei ole merkitty tällä koodistolla, ei sen käsittely edellytä erityistoimenpiteitä, esimerkiksi näytettäessä tietoja Omakannan kautta.


Vastuutaho: Kela, Kanta-palvelut


Användningsändamål: Klassificeringen eArkiv – En handlings specialinnehåll används i beskrivningen av en journalhandling (DCA R2 Header) för att beskriva sådana uppgifter som särskilt ska skyddas och som definieras i Social- och hälsovårdsministeriets förordning om journalhandlingar. Handlingens specialinnehåll påverkar antingen möjligheterna att lämna ut handlingen eller så förutsätts en separat begäran om bekräftelse för att handlingen ska kunna användas. Kodsystemet kan i framtiden kompletteras med nya kodvärden om förordningen eller någon annan författning ändras. Om en handling inte har fått en anteckning enligt detta kodsystem förutsätter hanteringen av den inga särskilda åtgärder, t.ex. vid visning av uppgifter via Mina Kanta-sidor.

 

Luokituksen versiot
eArkisto - Asiakirjan erityissisältö 2008 (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.5.40169.2008
eArkisto - Asiakirjan erityissisältö 2008
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2008 - 31.12.2050
25.04.2016 14:19 / Lehtonen, Jari
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj