Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1265
Sosiaalihuolto - Sosiaalihuollon asia
Selected version
Sosiaalihuolto - Sosiaalihuollon asia 2017 (Default version)
Sosiaalihuolto - Sosiaalihuollon asia
1.2.246.537.6.1265
Sosiaalihuolto - Sosiaalihuollon asia
Codes
No
No
Yes
Socialvård - Socialvårdsärende

3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

T

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Sosiaalihuollon asia -luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä nimeämään sosiaalihuollossa käsiteltävänä oleva asia. Sähke2-määräyksessä asian nimeke on pakollinen metatieto. Sosiaalihuollossa asian nimi on asia-asiakirjalle pakollinen metatieto.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård - Socialvårdsärende används i socialvårdens klientdatasystem för att namnge ett ärende som behandlas inom socialvården. Enligt Sähke2-bestämmelsen utgör ärendets namn obligatorisk metadata. Inom socialvården är ärendets namn obligatorisk metadata för ärendehandlingen.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.