Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1265
Sosiaalihuolto - Sosiaalihuollon asia
Codes
No
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Socialvård – Socialvårdsärende
Luokituksen peruste:

3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Sosiaalihuollon asia -luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä nimeämään sosiaalihuollossa käsiteltävänä oleva asia. Sähke2-määräyksessä asian nimeke on pakollinen metatieto. Sosiaalihuollossa asian nimi on asia-asiakirjalle pakollinen metatieto.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård – Socialvårdsärende används i socialvårdens klientdatasystem för att namnge ett ärende som behandlas inom socialvården. Enligt Sähke2-bestämmelsen utgör ärendets namn obligatorisk metadata. Inom socialvården är ärendets namn obligatorisk metadata för ärendehandlingen.

Version details
Sosiaalihuolto - Sosiaalihuollon asia (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1265.201701
Sosiaalihuolto - Sosiaalihuollon asia
Status ImageActive
Active
01.01.2016 - 31.12.2099
15.07.2021 14:55 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj