Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1266
Sosiaalihuolto - Rajoitustoimenpiteet kehitysvammaisten erityishuollossa
Selected version
Sosiaalihuolto - Rajoitustoimenpiteet kehitysvammaisten erityishuollossa (Default version)
1.2.246.537.6.1266
Sosiaalihuolto - Rajoitustoimenpiteet kehitysvammaisten erityishuollossa
Codes
No
No
Yes
Socialvård – Begränsningsåtgärder inom specialomsorger om utvecklingsstörda

99 MUU Valtakunnalliseen käyttöön tarkoitettu tietorakenne, jota ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi

T

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Rajoitustoimenpiteet kehitysvammaisten erityishuollossa -luokitusta käytetään kuvaamaan erityishuollossa olevalle henkilölle tehtäviä välttämättömiä rajoitustoimenpiteitä. Luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakastietomallissa vammaispalveluiden palvelu- ja toteuttamissuunnitelmassa ja selvityksessä rajoitustoimenpiteistä.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen Socialvård – Begränsningsåtgärder inom specialomsorger om utvecklingsstörda används för att beskriva nödvändiga begränsande åtgärder för en person som ges specialomsorger. Klassificeringen används i service- och genomförandeplaner inom handikappservicen och i utredningen av begränsande åtgärder inom socialvårdens klientuppgiftsmodell.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.