Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1266
Sosiaalihuolto - Rajoitustoimenpiteet kehitysvammaisten erityishuollossa
Selected version
Sosiaalihuolto - Rajoitustoimenpiteet kehitysvammaisten erityishuollossa (Default version)
1.2.246.537.6.1266
Sosiaalihuolto - Rajoitustoimenpiteet kehitysvammaisten erityishuollossa
Codes
No
No
Yes
No
Socialvård – Begränsningsåtgärder inom specialomsorger om utvecklingsstörda

99 MUU Valtakunnalliseen käyttöön tarkoitettu tietorakenne, jota ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi

T

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Rajoitustoimenpiteet kehitysvammaisten erityishuollossa -luokitusta käytetään kuvaamaan erityishuollossa olevalle henkilölle tehtäviä välttämättömiä rajoitustoimenpiteitä. Luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakastietomallissa vammaispalveluiden palvelu- ja toteuttamissuunnitelmassa ja selvityksessä rajoitustoimenpiteistä.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen Socialvård – Begränsningsåtgärder inom specialomsorger om utvecklingsstörda används för att beskriva nödvändiga begränsande åtgärder för en person som ges specialomsorger. Klassificeringen används i service- och genomförandeplaner inom handikappservicen och i utredningen av begränsande åtgärder inom socialvårdens klientuppgiftsmodell.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.