Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.5.40181
eArkisto - Arkistonmuodostajan tai rekisterinpitäjän korvaamisen syy
Codes
No
Others
No
Yes
Luokituksen peruste:

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne, 3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

Ruotsinnos:T
WWW:http://www.kanta.fi/
Description:

Käyttötarkoitus: eArkisto - Arkistonmuodostajan tai rekisterinpitäjän korvaamisen syy -luokitusta käytetään merkitsemään rekisterinpitäjärekisteriin arkistonmuodostajan tai rekisterinpitäjän korvaantumisen syy, mikäli jokin arkistonmuodostaja tai rekisterinpitäjä korvataan toisella.

Vastuutaho: Kansaneläkelaitos vastaa KanTa-palveluissa ja niiden käytössä tarvittavien luokitusten saatavuudesta ja ajantasaisuudesta kansallisessa koodistopalvelussa. Koodistosta ja ylläpidosta vastaa Kelan IT-osaston Jyväskylässä toimiva Potilastiedot-järjestelmäryhmä. Ryhmän yhteyshenkilönä luokituksiin liittyen toimii Pekka Rinne.

Användningsändamål: Med hjälp av kodvärket antecknas i registret över registeransvariga orsaken till att arkivbildaren eller den registeransvarige har ersatts, ifall en arkivbildare eller registeransvarig ersätts med någon annan, t.ex. i och med en organisationsreform.

Version details
eArkisto - Arkistonmuodostajan tai rekisterinpitäjän korvaamisen syy 2009 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.5.40181.2009
eArkisto - Arkistonmuodostajan tai rekisterinpitäjän korvaamisen syy 2009
Status ImageActive
Active
01.01.2009 - 31.12.2099
02.10.2016 22:02 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj