Classification and classification version details
1.2.246.537.5.40181
eArkisto - Arkistonmuodostajan tai rekisterinpitäjän korvaamisen syy
Selected version
eArkisto - Arkistonmuodostajan tai rekisterinpitäjän korvaamisen syy 2009 (Default version)
1.2.246.537.5.40181
eArkisto - Arkistonmuodostajan tai rekisterinpitäjän korvaamisen syy
Codes
No
Others
No
Yes
No

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne, 3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

T
http://www.kanta.fi/

Käyttötarkoitus: eArkisto - Arkistonmuodostajan tai rekisterinpitäjän korvaamisen syy -luokitusta käytetään merkitsemään rekisterinpitäjärekisteriin arkistonmuodostajan tai rekisterinpitäjän korvaantumisen syy, mikäli jokin arkistonmuodostaja tai rekisterinpitäjä korvataan toisella.

Vastuutaho: Kansaneläkelaitos vastaa KanTa-palveluissa ja niiden käytössä tarvittavien luokitusten saatavuudesta ja ajantasaisuudesta kansallisessa koodistopalvelussa. Koodistosta ja ylläpidosta vastaa Kelan IT-osaston Jyväskylässä toimiva Potilastiedot-järjestelmäryhmä. Ryhmän yhteyshenkilönä luokituksiin liittyen toimii Pekka Rinne.

Användningsändamål: Med hjälp av kodvärket antecknas i registret över registeransvariga orsaken till att arkivbildaren eller den registeransvarige har ersatts, ifall en arkivbildare eller registeransvarig ersätts med någon annan, t.ex. i och med en organisationsreform.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.