Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.5.40161
eArkisto - Allekirjoitus
Codes
No
Others
No
Yes
Luokituksen peruste:

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne,  3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

LuokituksenOID:1.2.246.537.5.40161
Luokitustyyppi:Koodisto
Ruotsinnos:T
WWW:http://www.kanta.fi/
Description:

Käyttötarkoitus: eArkisto - Allekirjoitus -luokitusta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä ilmaisemaan, kuinka potilas tai hänen laillinen edustajansa on allekirjoittanut asiakirjan. Sosiaalihuollon tietojärjestelmissä luokitusta käytetään ilmaisemaan, kuinka asiakas, hänen laillinen edustajansa tai sosiaalihuollon ammattihenkilö on allekirjoittanut asiakirjan..

Vastuutaho: Kela, Kanta-palvelut.

Användningsändamål: Används för att ange hur patienten eller dennes lagliga företrädare har undertecknat handlingen.

Version details
eArkisto - Allekirjoitus 2008 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.5.40161.2008
eArkisto - Allekirjoitus 2008
Status ImageActive
Active
01.01.2008 - 31.12.2050
19.08.2021 14:33 / Lehtonen, Jari
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj