Classification and classification version details
1.2.246.537.6.735
THL - Pituuskasvun vaihe
Selected version
THL - Pituuskasvun vaihe (Default version)
1.2.246.537.6.735
THL - Pituuskasvun vaihe
Codes
No
No
Yes
No
THL – Tillväxtfas

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne

T

Käyttötarkoitus: THL - Pituuskasvun vaihe -luokitusta käytetään, kun  terveydenhuollon rakenteiseen potilaskertomukseen kirjataan tieto potilaan pituuskasvun vaiheesta.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassifikationen THL – Tillväxtfas  används då man antecknar uppgifter om patienters tillväxtfas i strukturerade patientjournaler inom hälso- och sjukvården.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.