Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.736
STH - STH37 Oikomiskojeet
Codes
Yes
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:STH – STH37 Tandregleringshjälpmedel
Luokituksen peruste:

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: STH - STH37 Oikomiskojeet -luokitusta käytetään, kun suun terveydenhuollon rakenteiseen potilaskertomukseen kirjataan tieto oikomishoidossa käytettävän oikomiskojeen tyypistä.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassifikationen STH – STH37 Tandregleringshjälpmedel används då man inom munhälsovården gör anteckningar i den strukturerade patientjournalen om vilken typ av hjälpmedel som används vid ortodontisk behandling.

Version details
STH - STH37 Oikomiskojeet (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.736.201601
STH - STH37 Oikomiskojeet
Strict
Status ImageActive
Active
01.01.2016 - 31.12.2099
14.06.2022 15:54 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj