Classification and classification version details
1.2.246.537.6.736
STH - STH37 Oikomiskojeet
Selected version
STH - STH37 Oikomiskojeet (Default version)
1.2.246.537.6.736
STH - STH37 Oikomiskojeet
Codes
Yes
No
Yes
No
STH - STH37 Tandregleringshjälpmedel
2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: STH - STH37 Oikomiskojeet -luokitusta käytetään, kun suun terveydenhuollon rakenteiseen potilaskertomukseen kirjataan tieto oikomishoidossa käytettävän oikomiskojeen tyypistä.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassifikationen STH - STH37 Tandregleringshjälpmedel används då man inom munhälsovården gör anteckningar i den strukturerade patientjournalen om vilken typ av hjälpmedel som används vid ortodontisk behandling.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.