Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.734
STH - STH36 Hampaiston kehitysvaihe
Codes
No
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:STH - STH36 Tanduppsättningens utvecklingsstadium
Luokituksen peruste:

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: STH - STH36 Hampaiston kehitysvaihe -luokitusta käytetään, kun suun terveydenhuollon rakenteiseen potilaskertomukseen kirjataan tieto siitä, missä kehitysvaiheessa potilaan hampaisto on.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassifikationen STH – STH36 Tanduppsättningens utvecklingsstadium används då man inom munhälsovården gör anteckningar i den strukturerade patientjournalen om tanduppsättningens utvecklingsstadium.

Version details
STH - STH36 Hampaiston kehitysvaihe (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.734.201601
STH - STH36 Hampaiston kehitysvaihe
Status ImageActive
Active
01.01.2016 - 31.12.2099
21.02.2017 15:18 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj