Classification and classification version details
1.2.246.537.6.12.2002.3
AR/Lomake - Perushenkilötietolomake (HEN)
Selected version
AR/Lomake - Perushenkilötietolomake (HEN) 20100101 (Default version)
1.2.246.537.6.12.2002.3
AR/Lomake - Perushenkilötietolomake (HEN)
Codes
Yes
Others
No
Yes

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

1.2.246.537.6.12.2002.3
Lomakerakenne
F

Käyttötarkoitus: Ar/Lomake - Perushenkilötietolomakkeella (HEN) kuvataan ne henkilötiedot, jotka ovat yhteisiä sekä perusterveydenhuollolle että kaikille terveydenhuollon erikoisaloille. Perushenkilötietoja käytetään potilaan tunnistamiseen, yhteydenpitoon ja hoidon järjestämiseen. Perushenkilötietolomake sidotaan henkilöön. Perushenkilötietolomakkeen lisäksi potilaalla voi olla palvelutapahtumaan sidottuja lisähenkilötietolomakkeita..


Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.