Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.12.2002.3
AR/Lomake - Perushenkilötietolomake (HEN)
Koodisto
Kyllä
Muut
Ei
Luokituksen peruste:

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

LuokituksenOID:1.2.246.537.6.12.2002.3
Luokitustyyppi:Lomakerakenne
Ruotsinnos:F
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: Ar/Lomake - Perushenkilötietolomakkeella (HEN) kuvataan ne henkilötiedot, jotka ovat yhteisiä sekä perusterveydenhuollolle että kaikille terveydenhuollon erikoisaloille. Perushenkilötietoja käytetään potilaan tunnistamiseen, yhteydenpitoon ja hoidon järjestämiseen. Perushenkilötietolomake sidotaan henkilöön. Perushenkilötietolomakkeen lisäksi potilaalla voi olla palvelutapahtumaan sidottuja lisähenkilötietolomakkeita..


Vastuutaho: THL

Luokituksen versiot
AR/Lomake - Perushenkilötietolomake (HEN) 20100101 (Oletusversio)
Ar/Lomake - Henkilötietolomake (HEN) 2002
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Hierarkiatasot
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.12.2002.3.20100101
AR/Lomake - Perushenkilötietolomake (HEN) 20100101
Tiukka
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2000 - 31.12.2099
11.01.2017 11:21 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj