Classification and classification version details
1.2.246.537.5.78
AR/LABRA - Poikkeustilanneviestit
Selected version
AR/LABRA - Poikkeustilanneviestit 1997 (Default version)
1.2.246.537.5.78
AR/LABRA - Poikkeustilanneviestit
Codes
No
HL7
No
Yes
No

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne

T
http://hl7.org/fhir/v2/0078/index.html

Käyttötarkoitus: AR/LABRA - Poikkeustilanneviestit -luokitusta käytetään terveydenhuollon paikallisissa ja valtakunnallisissa tietojärjestelmissä ilmaisemaan laboratoriomittauksissa ja muissa mittauksissa tai tutkimuksissa ilmenevät poikkeamat tai muutokset suhteessa viitearvoihin tai normaaleihin arvoihin. Luokituksen sisältö noudattaa seuraavan HL7Internationalin hyväksymän luokituksen sisältöä (FHIR Value set/code system definition for HL7 v2 table 0078 (Interpretation Codes), http://hl7.org/fhir/v2/0078/index.html

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.