Classification and classification version details
1.2.246.537.5.78
AR/LABRA - Poikkeustilanneviestit
Selected version
AR/LABRA - Poikkeustilanneviestit 1997 (Default version)
1.2.246.537.5.78
AR/LABRA - Poikkeustilanneviestit
Codes
No
HL7
No
Yes

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne

T
http://hl7.org/fhir/v2/0078/index.html

Käyttötarkoitus: AR/LABRA - Poikkeustilanneviestit -luokitusta käytetään terveydenhuollon paikallisissa ja valtakunnallisissa tietojärjestelmissä ilmaisemaan laboratoriomittauksissa ja muissa mittauksissa tai tutkimuksissa ilmenevät poikkeamat tai muutokset suhteessa viitearvoihin tai normaaleihin arvoihin. Luokituksen sisältö noudattaa seuraavan HL7Internationalin hyväksymän luokituksen sisältöä (FHIR Value set/code system definition for HL7 v2 table 0078 (Interpretation Codes), http://hl7.org/fhir/v2/0078/index.html

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.