Classification and classification version details
1.2.246.537.6.250
AR/YDIN - Nikotiiniriippuvuustesti
Selected version
AR/YDIN - Nikotiiniriippuvuustesti 2010 (Default version)
1.2.246.537.6.250
AR/YDIN - Nikotiiniriippuvuustesti
Codes
Yes
Others
No
Yes
No

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne

1.2.246.537.6.250
Testi
F

Käyttötarkoitus: AR/YDIN - Nikotiiniriippuvuustesti on koodistopalvelumuotoon laadittu nikotiiniriippuvuustesti, jota hyödynnetään intervention suunnittelussa ja sen seurannassa. Luokitus perustuu Fagerströmin testiin ja kuvaa tupakoivan henkilön nikotiiniriippuvuutta.

Vastuutaho: AR Kliininen asiantuntijaryhmä

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.