Classification and classification version details
1.2.246.537.6.51
THL - ICF-toimintakykytarkenteet
Selected version
THL - ICF-toimintakykytarkenteet (Default version)
1.2.246.537.6.51
THL - ICF-toimintakykytarkenteet
Codes
Yes
No
Yes
No

99 MUU Valtakunnalliseen käyttöön tarkoitettu tietorakenne, jota ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi

F

Käyttötarkoitus: THL - ICF-toimintakykytarkenteet -luokitusta käytetään sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmissä toimintakykytiedon rakenne-elementtinä kuvaamaan henkilön toimintakykyyn liittyviä toimintarajoitteita asteikolla täysi toimintakyky - täysi toimintarajoite (0-100). Toimintakykytarkenteita käytetään THL - ICF Toimintakykykäsitteiden luokituksen (OID: 1.2.246.537.6.48) mukaisten luokkien (käsitteiden)  kanssa ilmaisemaan henkilön suoritustason ja -kyvyn määrää, hänen toimintakykyään rajoittavaa tai edistävää ympäristötekijää sekä hänen kehon rakenteensa vajavuuden määrää, luonnetta ja sijaintia.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.