Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.51
THL - ICF-toimintakykytarkenteet
Codes
Yes
No
Yes
Luokituksen peruste:

99 MUU Valtakunnalliseen käyttöön tarkoitettu tietorakenne, jota ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi

Ruotsinnos:F
Description:

Käyttötarkoitus: THL - ICF-toimintakykytarkenteet -luokitusta käytetään sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmissä toimintakykytiedon rakenne-elementtinä kuvaamaan henkilön toimintakykyyn liittyviä toimintarajoitteita asteikolla täysi toimintakyky - täysi toimintarajoite (0-100). Toimintakykytarkenteita käytetään THL - ICF Toimintakykykäsitteiden luokituksen (OID: 1.2.246.537.6.48) mukaisten luokkien (käsitteiden)  kanssa ilmaisemaan henkilön suoritustason ja -kyvyn määrää, hänen toimintakykyään rajoittavaa tai edistävää ympäristötekijää sekä hänen kehon rakenteensa vajavuuden määrää, luonnetta ja sijaintia.

Vastuutaho: THL

Version details
THL - ICF-toimintakykytarkenteet (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.51.201601
THL - ICF-toimintakykytarkenteet
Strict
Status ImageActive
Active
01.01.2016 - 31.12.2099
20.09.2016 14:46 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj