Classification and classification version details
1.2.246.537.6.52
THL - Toimintakykytietojen ja -havaintojen liittymistapa
Selected version
THL - Toimintakykytietojen ja -havaintojen liittymistapa (Default version)
1.2.246.537.6.52
THL - Toimintakykytietojen ja -havaintojen liittymistapa
Codes
No
No
Yes
No

99 MUU Valtakunnalliseen käyttöön tarkoitettu tietorakenne, jota ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi

F

Käyttötarkoitus: THL - Toimintakykytietojen ja -havaintojen liittymistapa -luokitusta käytetään sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmissä toimintakykytiedon rakenne-elementtinä kuvaamaan tapaa, jolla arvioitavaa henkilöä koskeva toimintakykytieto tai -havainto liittyy toiseen tietoon tai havaintoon muodostettaessa toimintakykyä koskevia tieto- ja havaintokokonaisuuksia.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.