Classification and classification version details
1.2.246.537.5.280
AR/LÄHETE - Lähetteen kiireellisyysluokka
Selected version
AR/LÄHETE - Lähetteen kiireellisyysluokka 1997 (Default version)
1.2.246.537.5.280
AR/LÄHETE - Lähetteen kiireellisyysluokka
Codes
No
HL7
No
Yes
No
AR/LÄHETE – Remissens prioritetsklass

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto, 2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

T
http://www.hl7.fi

Käyttötarkoitus: AR/LÄHETE - Lähetteen kiireellisyysluokka -koodistolla lähettävä terveydenhuollon ammattihenkilö määrittelee arvionsa siitä, minkä ajan kuluessa potilas tulisi tutkia tai saada hoitoa.

Vastuutaho: Tekninen asiantuntijaryhmä

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.