Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1262
THL - Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakaskohtainen työskentelymuoto
Selected version
THL - Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakaskohtainen työskentelymuoto (Default version)
1.2.246.537.6.1262
THL - Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakaskohtainen työskentelymuoto
Codes
No
No
Yes
No

1 Tilastotuotannossa käytettävä luokitus

T

Käyttötarkoitus: THL - Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakaskohtainen työskentelymuoto  -luokitusta käytetään kuvaamaan asiakkaan kanssa työskenneltäessä käytettyä työmuotoa. Luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakastietomallissa kasvatus- ja perheneuvonnan asiakaskertomuksessa sekä sosiaalipalveluista tehtävän valtakunnallisen kuntakyselyn kasvatus- ja perheneuvonnan osiossa.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.