Classification and classification version details
1.2.246.537.6.113
AR/YDIN - Yhteyshenkilön ensisijaisuus
Selected version
AR/YDIN - Yhteyshenkilön ensisijaisuus 2007 (Default version)
1.2.246.537.6.113
AR/YDIN - Yhteyshenkilön ensisijaisuus
Codes
No
HL7
No
Yes
No
AR/YDIN - Kontaktpersonens prioritet

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: AR/YDIN - Yhteyshenkilön ensisijaisuus - koodistoakäytetään sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmissä ilmaisemaan, otetaanko henkilöön yhteyttä asiakkaan tai potilaan asioissa ensisijaisesti vai toissijaisesti.

Användningsändamål: Kodsystemet AR/YDIN ¿ Kontaktpersonens prioritet används i social- och hälsovårdens informationssystem för att uttrycka om man tar kontakt med personen i en klients eller en patients ärenden i första eller i andra hand. 

 

 

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.