Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.24
Hilmo - Terveydenhuollon erikoisalat
Codes
No
Hilmo
No
Yes
Luokituksen peruste:

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
WWW:https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoilmoitusjarjestelma-hilmo
Description:

Käyttötarkoitus: HILMO - Terveydenhuollon erikoisalat -luokitusta käytetään sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisessa hoitoilmoitusjärjestelmässä (HILMO) kuvaamaan potilaan saamaa hoitoa tietyllä terveydenhuollon erikoisalalla. Luokitusta käytetään lisäksi potilastiedon arkistossa asiakirjojen kuvailutiedoissa. Kyseessä on potilaan hoidollinen erikoisala, joka merkitään potilaan saaman hoidon, ei toimintayksikön hallinnollisen organisaation mukaan.

Vastuutaho: THL Hoitoilmoitusrekisterin asiantuntijaryhmä

 

Version details
Hilmo - Terveydenhuollon erikoisalat versio (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.24.2003
Hilmo - Terveydenhuollon erikoisalat versio
Status ImageActive
Active
01.01.1994 - 31.12.2099
09.03.2021 14:46 / Lehtonen, Jari
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj