Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.24
Hilmo - Terveydenhuollon erikoisalat
Koodisto
Ei
Hilmo
Ei
Luokituksen peruste:

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
WWW:https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoilmoitusjarjestelma-hilmo
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: HILMO - Terveydenhuollon erikoisalat -luokitusta käytetään sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisessa hoitoilmoitusjärjestelmässä (HILMO) kuvaamaan potilaan saamaa hoitoa tietyllä terveydenhuollon erikoisalalla. Luokitusta käytetään lisäksi potilastiedon arkistossa asiakirjojen kuvailutiedoissa. Kyseessä on potilaan hoidollinen erikoisala, joka merkitään potilaan saaman hoidon, ei toimintayksikön hallinnollisen organisaation mukaan. Luokitusta voidaan käyttää tarkentamaan palvelualaa kuvaavaa tietoa.

Vastuutaho: THL Hoitoilmoitusrekisterin asiantuntijaryhmä

 

Luokituksen versiot
Hilmo - Terveydenhuollon erikoisalat versio (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.24.2003
Hilmo - Terveydenhuollon erikoisalat versio
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.1994 - 31.12.2099
16.10.2014 15:18 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj