Classification and classification version details
1.2.246.537.6.24
Hilmo - Terveydenhuollon erikoisalat
Selected version
Hilmo - Terveydenhuollon erikoisalat versio (Default version)
1.2.246.537.6.24
Hilmo - Terveydenhuollon erikoisalat
Codes
No
Hilmo
No
Yes

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

T
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoilmoitusjarjestelma-hilmo

Käyttötarkoitus: HILMO - Terveydenhuollon erikoisalat -luokitusta käytetään sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisessa hoitoilmoitusjärjestelmässä (HILMO) kuvaamaan potilaan saamaa hoitoa tietyllä terveydenhuollon erikoisalalla. Luokitusta käytetään lisäksi potilastiedon arkistossa asiakirjojen kuvailutiedoissa. Kyseessä on potilaan hoidollinen erikoisala, joka merkitään potilaan saaman hoidon, ei toimintayksikön hallinnollisen organisaation mukaan.

Vastuutaho: THL Hoitoilmoitusrekisterin asiantuntijaryhmä

 

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.