Classification and classification version details
1.2.246.537.5.40004
AR/YDIN - Varmuusaste
Selected version
AR/YDIN - Varmuusaste 2003 (Default version)
1.2.246.537.5.40004
AR/YDIN - Varmuusaste
Codes
No
No
Yes
No
AR/YDIN - Säkerhetsgrad

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: AR/YDIN - Varmuusaste on teknishallinnollinen koodisto, jota käytetään silloin, kun halutaan kuvata diagnoosin, riskin tai hoidon tarpeen todennäköisyyttä.

Användningsändamål: AR/YDIN - Säkerhetsgrad är ett tekniskt-administrativt kodsystem som används när man vill beskriva sannolikheten hos en diagnos, en risk eller ett behov av vård.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.