Classification and classification version details
1.2.246.537.5.40004
AR/YDIN - Varmuusaste
Selected version
AR/YDIN - Varmuusaste 2003 (Default version)
1.2.246.537.5.40004
AR/YDIN - Varmuusaste
Codes
No
No
Yes
AR/YDIN - Säkerhetsgrad

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: AR/YDIN - Varmuusaste on teknishallinnollinen koodisto, jota käytetään silloin, kun halutaan kuvata diagnoosin, riskin tai hoidon tarpeen todennäköisyyttä.

Användningsändamål: AR/YDIN - Säkerhetsgrad är ett tekniskt-administrativt kodsystem som används när man vill beskriva sannolikheten hos en diagnos, en risk eller ett behov av vård.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.