Classification and classification version details
1.2.246.537.6.3078
ENSIH - Ensihoidon tehtävälajit
Selected version
ENSIH - Ensihoidon tehtävälajit (Default version)
1.2.246.537.6.3078
ENSIH - Ensihoidon tehtävälajit
Codes
Yes
No
Yes
No
ENSIH - Uppdragstyper inom den prehospitala akutsjukvården

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T

Käyttötarkoitus: ENSIH - Ensihoidon tehtävälajit -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan hätäilmoituksen perusteella ilmoitettua ensihoidon tehtävälajia.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen ENSIH – Uppdragstyper inom den prehospitala akutsjukvården används i den strukturerade patientjournalen för att beskriva typen av prehospitalt akutsjukvårdsuppdrag enligt nödanmälan

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.