Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.3078
ENSIH - Ensihoidon tehtävälajit
Koodisto
Kyllä
Ei
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Uppdragstyper inom den prehospitala akutsjukvården
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Ensihoidon tehtävälajit -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan hätäilmoituksen perusteella ilmoitettua ensihoidon tehtävälajia.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen ENSIH – Uppdragstyper inom den prehospitala akutsjukvården används i den strukturerade patientjournalen för att beskriva typen av prehospitalt akutsjukvårdsuppdrag enligt nödanmälan

Luokituksen versiot
ENSIH - Ensihoidon tehtävälajit (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Hierarkiatasot
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.3078.201601
ENSIH - Ensihoidon tehtävälajit
Tiukka
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.04.2013 - 31.12.2099
26.07.2017 21:01 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj