Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.3079
ENSIH - Ensihoitotoimenpiteet
Koodisto
Kyllä
Ei
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Åtgärder inom den prehospitala akutsjukvården
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Ensihoitotoimenpiteet -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan potilaalle ensihoitotehtävän aikana tehtyä hoitotoimenpidettä.

Vastuutaho:THL

Användningsändamål: Klassificeringen ENSIH – Åtgärder inom den prehospitala akutsjukvården används i den strukturerade journalen för prehospital akutsjukvård (ambulansjournalen) för att beskriva en vårdåtgärd som utförts på en patient under ett prehospitalt akutsjukvårdsuppdrag.

Luokituksen versiot
ENSIH - Ensihoitotoimenpiteet (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Hierarkiatasot
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.3079.201601
ENSIH - Ensihoitotoimenpiteet
Tiukka
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2016 - 31.12.2099
27.10.2017 16:25 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj