Classification and classification version details
1.2.246.537.5.40031
THL - Tiedon lähde
Selected version
THL - Tiedon lähde 2006 (Default version)
1.2.246.537.5.40031
THL - Tiedon lähde
Codes
No
HL7, THL
No
Yes
No

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: THL - Tiedon lähde -luokitusta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä kuvaamaan potilasta koskevan tiedon lähdettä.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.