Classification and classification version details
1.2.246.537.5.1
AR/YDIN - Sukupuoli
Selected version
AR/YDIN - Sukupuoli 1997 (Default version)
1.2.246.537.5.1
AR/YDIN - Sukupuoli
Codes
No
No
Yes
AR/YDIN - Kön

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto, 4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

1.2.246.537.5.1
Koodisto
T

Käyttötarkoitus: AR/YDIN - Sukupuoli -luokitusta käytetään sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmissä ilmaisemaan henkilön sukupuoli. Luokitus eroaa DVV:n sukupuoliluokituksesta, mutta luokitusten vastaavuudet on määritelty.

Användningsändamål: Klassificeringen AR/YDIN - Kön används i social- och hälsovårdens informationssystem för att uttrycka en persons kön. Klassificeringen avviker från MDB:s könsklassificering, men överensstämmelserna i klassificeringarna har fastställts.

 

 

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.