Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1260
Sosiaalihuolto - Ulkomaalaisen oleskeluluvan tai oleskeluoikeuden peruste
Codes
No
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Socialvård - Grund för utlännings uppehållstillstånd eller uppehållsrätt
Luokituksen peruste:
3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto -  Ulkomaalaisen oleskeluluvan tai oleskeluoikeuden peruste -luokitusta käytetään kuvaamaan niitä perusteita, joiden nojalla ulkomaalaiselle on myönnetty oleskelulupa Suomessa. Sosiaalihuollossa luokitusta käytetään asiakirjassa kotoutumisen edistämisen alkuarvio.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård - Grund för utlännings uppehållstillstånd eller uppehållsrätt används för att beskriva grunderna på vilka en utlänning har fått uppehållstillstånd i Finland. Inom socialvården används klassificeringen i handlingen inledande bedömning för främjande av integration.

Version details
Sosiaalihuolto - Ulkomaalaisen oleskeluluvan tai oleskeluoikeuden peruste (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1260.201601
Sosiaalihuolto - Ulkomaalaisen oleskeluluvan tai oleskeluoikeuden peruste
Status ImageActive
Active
01.01.2016 - 31.12.2099
02.12.2019 15:57 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj