Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1260
Sosiaalihuolto - Ulkomaalaisen oleskeluluvan tai oleskeluoikeuden peruste
Selected version
Sosiaalihuolto - Ulkomaalaisen oleskeluluvan tai oleskeluoikeuden peruste (Default version)
1.2.246.537.6.1260
Sosiaalihuolto - Ulkomaalaisen oleskeluluvan tai oleskeluoikeuden peruste
Codes
No
No
Yes
No
Socialvård - Grund för utlännings uppehållstillstånd eller uppehållsrätt
3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto -  Ulkomaalaisen oleskeluluvan tai oleskeluoikeuden peruste -luokitusta käytetään kuvaamaan niitä perusteita, joiden nojalla ulkomaalaiselle on myönnetty oleskelulupa Suomessa. Sosiaalihuollossa luokitusta käytetään asiakirjassa kotoutumisen edistämisen alkuarvio.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård - Grund för utlännings uppehållstillstånd eller uppehållsrätt används för att beskriva grunderna på vilka en utlänning har fått uppehållstillstånd i Finland. Inom socialvården används klassificeringen i handlingen inledande bedömning för främjande av integration.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.