Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1258
Sosiaalihuolto - Asiakastietojen kokonaissäilytysaika
Codes
No
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Socialvård – Klientuppgifternas totala förvaringstid
Luokituksen peruste:

7 Sosiaalihuollon Kanta-liittymisen ensimmäisessä vaiheessa käytettävä luokitus

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Asiakastietojen kokonaissäilytysaika -luokitusta käytetään Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston metatietona kuvaamaan asiakastiedon tai asiakirjan kokonaissäilytysaikaa. Koodi merkitään asiakastietojärjestelmässä asiakirjan kuvailutietoihin (metatietoihin). Merkintä on pakollinen silloin, kun asiakastietoja tai asiakirja tallennetaan Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon.

Vastuutaho: Kela Kanta-palvelut

Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård – Klientuppgifternas totala förvaringstid används som metadata i Klientdataarkivet för socialvården för att beskriva den totala förvaringstiden för en klientuppgift eller för en handling. Koden antecknas i klientdatasystemet i beskrivningsinformationen om handlingen (i metadata). Anteckningen är obligatorisk när klientuppgifter eller en handling lagras i Klientdataarkivet för socialvården.

Version details
Sosiaalihuolto - Asiakastietojen kokonaissäilytysaika (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1258.201601
Sosiaalihuolto - Asiakastietojen kokonaissäilytysaika
Status ImageActive
Active
01.01.2016 - 31.12.2099
13.02.2017 12:13 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj