Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1506
Sosiaalihuolto - Asiakasasiakirjatyyppi
Selected version
Sosiaalihuolto - Asiakasasiakirjatyyppi (Default version)
Sosiaalihuolto - Asiakasasiakirjatyyppi 2016
1.2.246.537.6.1506
Sosiaalihuolto - Asiakasasiakirjatyyppi
Codes
Yes
No
Yes
No
Socialvård - Typ av klienthandling

3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

T
Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Asiakasasiakirjatyyppi -luokitus kuvaa sosiaalihuollossa tarvittavien asiakasasiakirjojen kokonaisuutta. Asiakasasiakirjat on ryhmitelty käyttötarkoituksen perusteella. Kullekin asiakasasiakirjalle on määritelty oma rakenne. Asiakasasiakirjatyyppi ilmoitetaan metatietona, mikä mahdollistaa esimerkiksi tietyn tyyppisten asiakasasiakirjojen hakemisen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistosta tai asiakirjatyyppikohtaisten säilytysaikojen määrittelyn.
 
Versiohistoria: Luokituksen versio 201601 sisältää vain yleiset asiakirjatyypit ja versio 201701 myös tarkennetut asiakirjatyypit. Asiakirjaryhmistä vanhan asiakasasiakirjan ja ensimmäisen vaiheen asiakasasiakirjan metatietona käytetään joko versiota 201601 tai 201701, ja toisen tai myöhemmän vaiheen asiakasasiakirjan ja asiakaskertomusmerkinnän metatietona luokituksen versiota 201701.
 
Vastuutaho: THL
 
Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård  - Typ av klienthandling beskriver alla de klienthandlingar som behövs inom socialvården. Klienthandlingarna är grupperade enligt användningsändamål. Varje klienthandling har sin egen struktur. Typen av handling anges som metadata. Tack vare detta går det till exempel att söka klienthandlingar i Klientdataarkivet för socialvården enligt typ av handling, eller definiera hur länge bestämda typer av handlingar ska sparas.
Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.