Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1506
Sosiaalihuolto - Asiakasasiakirjatyyppi
Codes
Yes
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Socialvård - Typ av klienthandling
Luokituksen peruste:

3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

Ruotsinnos:T
Description:
Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Asiakasasiakirjatyyppi -luokitus kuvaa sosiaalihuollossa tarvittavien asiakasasiakirjojen kokonaisuutta. Asiakasasiakirjat on ryhmitelty käyttötarkoituksen perusteella. Kullekin asiakasasiakirjalle on määritelty oma rakenne. Asiakasasiakirjatyyppi ilmoitetaan metatietona, mikä mahdollistaa esimerkiksi tietyn tyyppisten asiakasasiakirjojen hakemisen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistosta tai asiakirjatyyppikohtaisten säilytysaikojen määrittelyn.
 
Versiohistoria: Luokituksen versio 201601 sisältää vain yleiset asiakirjatyypit ja versio 201701 myös tarkennetut asiakirjatyypit. Asiakirjaryhmistä vanhan asiakasasiakirjan ja ensimmäisen vaiheen asiakasasiakirjan metatietona käytetään joko versiota 201601 tai 201701, ja toisen tai myöhemmän vaiheen asiakasasiakirjan ja asiakaskertomusmerkinnän metatietona luokituksen versiota 201701.
 
Vastuutaho: THL
 
Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård  - Typ av klienthandling beskriver alla de klienthandlingar som behövs inom socialvården. Klienthandlingarna är grupperade enligt användningsändamål. Varje klienthandling har sin egen struktur. Typen av handling anges som metadata. Tack vare detta går det till exempel att söka klienthandlingar i Klientdataarkivet för socialvården enligt typ av handling, eller definiera hur länge bestämda typer av handlingar ska sparas.
Version details
Sosiaalihuolto - Asiakasasiakirjatyyppi (Default version)
Sosiaalihuolto - Asiakasasiakirjatyyppi 2016
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1506.201601
Sosiaalihuolto - Asiakasasiakirjatyyppi 2016
Loose
Status ImageActive
Active
01.01.2016 - 31.12.2099
11.12.2017 13:14 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj