Classification and classification version details
1.2.246.537.5.40054
AR/YDIN - Sukulaisuus
Selected version
AR/YDIN - Sukulaisuus 2003 (Default version)
1.2.246.537.5.40054
AR/YDIN - Sukulaisuus
Codes
No
No
Yes
No
AR/YDIN - Släktförhållande

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: AR/YDIN - Sukulaisuus -koodistoa käytetään sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmissä ilmaisemaan henkilön sukulaisuussuhde asiakkaaseen tai potilaaseen. Koodistoa käytetään asiakkaan tai potilaan perustietoihin liittyvässä ydintietokokonaisuudessa.

Användningsändamål: Kodsystemet AR/YDIN - Släktskap används inom social- och hälsovårdens informationssystem för att uttrycka en persons släktförhållande till klienten eller patienten. Kodsystemet används i den helhet av kärnuppgifter som är förknippade med den grundläggande informationen om en klient eller patient.

 

 

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.