Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.5.40054
AR/YDIN - Sukulaisuus
Codes
No
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:AR/YDIN - Släktförhållande
Luokituksen peruste:

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: AR/YDIN - Sukulaisuus -koodistoa käytetään sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmissä ilmaisemaan henkilön sukulaisuussuhde asiakkaaseen tai potilaaseen. Koodistoa käytetään asiakkaan tai potilaan perustietoihin liittyvässä ydintietokokonaisuudessa.

Användningsändamål: Kodsystemet AR/YDIN - Släktskap används inom social- och hälsovårdens informationssystem för att uttrycka en persons släktförhållande till klienten eller patienten. Kodsystemet används i den helhet av kärnuppgifter som är förknippade med den grundläggande informationen om en klient eller patient.

 

 

Version details
AR/YDIN - Sukulaisuus 2003 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.5.40054.2003
AR/YDIN - Sukulaisuus 2003
Status ImageActive
Active
01.01.2003 - 31.12.2030
26.07.2021 16:03 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj