Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.233
Hilmo - Itsemurhayritys psykiatrian osastohoidossa
Koodisto
Ei
Hilmo
Ei
Klassifikationsnamn_sv:Hilmo - Självmordsförsök under vård på psykiatrisk avdelning
Luokituksen peruste:

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
WWW:https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoilmoitusjarjestelma-hilmo
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: Hilmo - Itsemurhayritys psykiatrian osastohoidossa -luokitusta käytetään psykiatristen erikoisalojen hoitoilmoituksissa (Hilmo) kuvaamaan potilaan osastohoidon aikana tapahtunutta itsemurhayritystä tai itsemurhakuolemaa. Itsemurhalla tarkoitetaan aktiivista oman hengen tarkoituksellista riistämistä. Luokituksen avulla kerättävää tietoa tarvitaan mm. kansallisen mielenterveys- ja päihdeohjelman vaikutusten seurantaan.

Vastuutaho: THL Hoitoilmoitusrekisterin asiantuntijaryhmä

Användningsändamål: Hilmo - Självmordsförsök under vård på psykiatrisk avdelning - klassificeringen används i vårdanmälningar från psykiatriska specialiteter (Hilmo) för att beskriva självmordsförsök eller självmord under patientens avdelningsvård. Med självmord avses att aktivt avsiktligt ta sitt eget liv. Uppgifter som insamlas med hjälp av klassificeringen behövs bl.a. för uppföljning av effekterna av det nationella programmet för mentalvård och missbruksarbete.

Luokituksen versiot
Hilmo - Itsemurhayritys psykiatrian osastohoidossa (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.233.201601
Hilmo - Itsemurhayritys psykiatrian osastohoidossa
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2016 - 31.12.2099
18.10.2017 11:33 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj