Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.5.40033
AR/YDIN - Riskitiedon aste
Koodisto
Ei
HL7
Ei
Klassifikationsnamn_sv:AR/YDIN – Riskuppgiftens grad
Luokituksen peruste:

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: AR/YDIN - Riskitiedon aste -koodistolla kuvataan, onko riskitieto kriittinen vai keskeinen hoidossa huomioitava tieto.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Med kodsystemet AR/YDIN – Riskuppgiftens grad anges om en riskuppgift är en kritisk eller en central uppgift som ska beaktas i vården.

Ansvarig aktör: THL

Luokituksen versiot
AR/YDIN - Riskitiedon aste (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.5.40033.2006
AR/YDIN - Riskitiedon aste
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2006 - 31.12.2030
12.10.2015 14:29 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj