Classification and classification version details
1.2.246.537.6.894
Optometria/Tietosisältö - Silmien terveystarkastus
Selected version
Optometria/Tietosisältö - Silmien terveystarkastus (Default version)
1.2.246.537.6.894
Optometria/Tietosisältö - Silmien terveystarkastus
Codes
Yes
No
Yes
No
Optometri/Informationsinnehåll - Hälsokontroll av ögonen

5  Ei tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: Optometria/Tietosisältö - Silmien terveystarkastus kuvaa tietosisällön, jolla optikko tai optometristi kuvaa potilaan silmien tutkimuksessa todetut havainnot ja löydökset. Tietosisältöä käytetään paikallisissa tietojärjestelmissä.

Vastuutaho: Näkemisen ja silmäterveyden toimiala ry

Användningsändamål: Optometri/Informationsinnehåll - Hälsokontroll av ögonen beskriver det informationsinnehåll som en optiker eller optometrist använder för att beskriva konstaterade observationer och fynd vid undersökning av patientens ögon. Informationsinnehållet används i lokala datasystem.

Ansvarig part: Branschföreningen för syn och ögonhälsa i Finland rf

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.