Classification and classification version details
1.2.246.537.6.892
Optometria - Silmän havainto tai löydös
Selected version
Optometria - Silmän havainto tai löydös (Default version)
1.2.246.537.6.892
Optometria - Silmän havainto tai löydös
Codes
No
No
Yes
No
Optometri - Observation eller fynd som gäller öga

5 Ei ole määritelty Kanta-palveluissa tai tilastotuotannossa käytettäväksi koodistoksi

T

Käyttötarkoitus: Optometria - Silmän havainto tai löydös -luokitusta käytetään optometrian tietosisällöissä kuvaamaan tutkimuksen aikana silmän kudoksista tehtyjä  havaintoja. Luokitusta käytetään paikallisissa potilastietojärjestelmissä potilaskertomustietona. Luokitusta käytetään tietosisällöissä Optometria/Tietosisältö - Silmien terveystarkastus ja Optometria/Tietosisältö - Piilolasien sovitus.

Vastuutaho: Näkemisen ja silmäterveyden toimiala ry

Användningsändamål: Klassifikationen Optometri - Observation eller fynd i öga används i optometrins datainnehåll för att beskriva observationer i ögats vävnader under undersökningen. Klassifikationen används i lokala datasystem som patientjournalsuppgift. Klassifikationen används i datainnehåll Optometri/Datainnehåll - Hälsogranskning av ögon och Optometri/Datainnehåll - Tillpassning av kontaktlinser.

Ansvarig part: Branschföreningen för syn och ögonhälsa i Finland rf 

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.