Classification and classification version details
1.2.246.537.6.890
Optometria - Refraktiomenetelmä
Selected version
Optometria - Refraktiomenetelmä (Default version)
1.2.246.537.6.890
Optometria - Refraktiomenetelmä
Codes
No
No
Yes
No
Optometri - Refraktionsmetod

5 Ei ole tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: Optometria - Refraktiomenetelmä -luokitusta käytetään optometrian tietosisällöissä kuvaamaan näöntutkimusmenetelmää, jolla potilaan kliinisesti määritetty taittovirhe (refraktio) todetaan. Luokitusta käytetään paikallisissa tietojärjestelmissä.

Vastuutaho: Näkemisen ja silmäterveyden toimiala ry

Användningsändamål: Klassifikationen Optometri - Refraktionsmetod används i optometrins datainnehåll för att beskriva en metod för synundersökning för att konstatera ett kliniskt fastställt brytningsfel (refraktion) hos en patient. Klassifikationen används i lokala datasystem.

Ansvarig part: Branschföreningen för syn och ögonhälsa i Finland rf 

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.