Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.895
Optometria/Tietosisältö - Piilolasien sovitus
Codes
Yes
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Optometri/Datainnehåll - Tillpassning av kontaktlinser
Luokituksen peruste:

5 Ei ole tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: Optometria/Tietosisältö - Piilolasien sovitus kuvaa  tietosisällön, jolla optikko tai optometristi kuvaa piilolasisovituksen, piilolasikontrollin sekä piilolasien jälkitarkastuksen  yhteydessä tehtäviä mittauksia ja tutkimuksia sekä niihin liittyviä tuloksia ja johtopäätöksiä.

Vastuutaho: Näkemisen ja silmäterveyden toimiala ry

Användningsändamål: Optometri/Datainnehåll - Tillpassning av kontaktlinser beskriver det datainnehåll som en optiker eller optometrist använder för att beskriva mätningar och undersökningar samt därmed relaterade resultat och slutledningar i samband med tillpassning av kontaktlinser, kontroll av kontaktlinser samt efterkontroll av kontaktlinser.

Ansvarig part: Branschföreningen för syn och ögonhälsa i Finland rf

Version details
Optometria/Tietosisältö - Piilolasien sovitus (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.895.201601
Optometria/Tietosisältö - Piilolasien sovitus
Loose
Status ImageActive
Active
01.01.2013 - 31.12.2099
04.02.2019 12:17 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj