Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.893
Optometria/Tietosisältö - Yhteisnäkö ja akkommodaatio
Codes
Yes
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Optometri/Informationsinnehåll - Fusion och ackommodation
Luokituksen peruste:

5 Ei tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: Optometria/Tietosisältö - Yhteisnäkö ja akkommodaatio kuvaa tietosisällön, jolla optikko tai optometristi kuvaa tiedot  yhteisnäöstä ja silmän mukautumiskyvystä (akkommodaatiosta). Tietosisältöä käytetään paikallisissa tietojärjestelmissä.

Vastuutaho: Näkemisen ja silmäterveyden toimiala ry

Användningsändamål: Optometri/Informationsinnehåll - Fusion och ackommodation beskriver det informationsinnehåll som en optiker eller optometrist använder för att beskriva information om ögats anpassningsförmåga (ackommodation) och fusion. Informationsinnehållet används i lokala datasystem.

Ansvarig part: Branschföreningen för syn och ögonhälsa i Finland rf

Version details
Optometria/Tietosisältö - Yhteisnäkö ja akkommodaatio (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.893.201601
Optometria/Tietosisältö - Yhteisnäkö ja akkommodaatio
Strict
Status ImageActive
Active
01.01.2013 - 31.12.2099
04.02.2019 11:44 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj