Classification and classification version details
1.2.246.537.6.893
Optometria/Tietosisältö - Yhteisnäkö ja akkommodaatio
Selected version
Optometria/Tietosisältö - Yhteisnäkö ja akkommodaatio (Default version)
1.2.246.537.6.893
Optometria/Tietosisältö - Yhteisnäkö ja akkommodaatio
Codes
Yes
No
Yes
No
Optometri/Informationsinnehåll - Fusion och ackommodation

5 Ei tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: Optometria/Tietosisältö - Yhteisnäkö ja akkommodaatio kuvaa tietosisällön, jolla optikko tai optometristi kuvaa tiedot  yhteisnäöstä ja silmän mukautumiskyvystä (akkommodaatiosta). Tietosisältöä käytetään paikallisissa tietojärjestelmissä.

Vastuutaho: Näkemisen ja silmäterveyden toimiala ry

Användningsändamål: Optometri/Informationsinnehåll - Fusion och ackommodation beskriver det informationsinnehåll som en optiker eller optometrist använder för att beskriva information om ögats anpassningsförmåga (ackommodation) och fusion. Informationsinnehållet används i lokala datasystem.

Ansvarig part: Branschföreningen för syn och ögonhälsa i Finland rf

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.