Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.891
Optometria/Tietosisältö - Refraktio
Codes
Yes
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Optometri/Informationsinnehåll - Refraktion
Luokituksen peruste:

5 Ei ole tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: Optometria/Tietosisältö - Refraktio kuvaa  tietosisällön, jolla optikko tai optometristi kuvaa tiedot  silmien terveystarkastuksen, näöntutkimuksen, käytössä olevien silmälasien vahvuuksien mittaamisen sekä piilolasien sovituksen yhteydessä mitattavasta silmän kliinisesti määritellystä taittovirheestä (refraktio). Tietosisältöä käytetään paikallisissa tietojärjestelmissä.

Vastuutaho: Näkemisen ja silmäsairauksien toimiala ry

Användningsändamål: Optometri/Informationsinnehåll - Refraktion beskriver det informationsinnehåll som en optiker eller optometrist använder för att beskriva hälsokontroll av ögonen, synundersökning, mätning av styrkorna i glasögon som används samt ett kliniskt fastställt brytningsfel som mäts (refraktion) vid tillpassning av kontaktlinser. Informationsinnehållet används i lokala datasystem.

Ansvarig part: Branschföreningen för syn och ögonhälsa i Finland rf

Version details
Optometria/Tietosisältö - Refraktio (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.891.201601
Optometria/Tietosisältö - Refraktio
Loose
Status ImageActive
Active
01.01.2013 - 31.12.2099
04.02.2019 11:29 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj