Classification and classification version details
1.2.246.537.6.891
Optometria/Tietosisältö - Refraktio
Selected version
Optometria/Tietosisältö - Refraktio (Default version)
1.2.246.537.6.891
Optometria/Tietosisältö - Refraktio
Codes
Yes
No
Yes
No
Optometri/Informationsinnehåll - Refraktion

5 Ei ole tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: Optometria/Tietosisältö - Refraktio kuvaa  tietosisällön, jolla optikko tai optometristi kuvaa tiedot  silmien terveystarkastuksen, näöntutkimuksen, käytössä olevien silmälasien vahvuuksien mittaamisen sekä piilolasien sovituksen yhteydessä mitattavasta silmän kliinisesti määritellystä taittovirheestä (refraktio). Tietosisältöä käytetään paikallisissa tietojärjestelmissä.

Vastuutaho: Näkemisen ja silmäsairauksien toimiala ry

Användningsändamål: Optometri/Informationsinnehåll - Refraktion beskriver det informationsinnehåll som en optiker eller optometrist använder för att beskriva hälsokontroll av ögonen, synundersökning, mätning av styrkorna i glasögon som används samt ett kliniskt fastställt brytningsfel som mäts (refraktion) vid tillpassning av kontaktlinser. Informationsinnehållet används i lokala datasystem.

Ansvarig part: Branschföreningen för syn och ögonhälsa i Finland rf

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.