Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.5.5002
eArkisto - Näkymätyyppi
Koodisto
Ei
THL
Ei
Klassifikationsnamn_sv:eArkiv – Vytyp
Luokituksen peruste:

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

LuokituksenOID:1.2.246.537.5.5002
Luokitustyyppi:Koodisto
Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: eArkisto - Näkymätyyppi -luokitusta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä AR/YDIN - Näkymät -luokituksen  lisätietona ilmaisemaan näkymäkertomusmerkintöjen tallentamiseen tai potilasasiakirjojen näyttämiseen tarkoitettujen eri näkymien tyyppejä. Näkymätyypillä kuvataan näkymien tarkoitusta, rakennetta ja käsittelysääntöjä potilastietojärjestelmissä.

Användningsändamål: Klassificeringen eArkiv – Vytyper används i hälso- och sjukvårdens datasystem som tilläggsuppgift till klassificeringen AR/YDIN – Vyer, för att ange de olika typer av vyer som finns för inmatning av journalanteckningar eller visning av patientdokument. Vytypen används för att beskriva vyns syfte, uppbyggnad och hanteringsregler i patientdatasystemen.

Luokituksen versiot
eArkisto - Näkymätyyppi (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.5.5002.201601
eArkisto - Näkymätyyppi
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2016 - 31.12.2099
10.10.2017 13:45 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj