Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.5.5002
eArkisto - Näkymätyyppi
Codes
No
THL
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:eArkiv – Vytyp
Luokituksen peruste:

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

LuokituksenOID:1.2.246.537.5.5002
Luokitustyyppi:Koodisto
Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: eArkisto - Näkymätyyppi -luokitusta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä AR/YDIN - Näkymät -luokituksen  lisätietona ilmaisemaan näkymäkertomusmerkintöjen tallentamiseen tai potilasasiakirjojen näyttämiseen tarkoitettujen eri näkymien tyyppejä. Näkymätyypillä kuvataan näkymien tarkoitusta, rakennetta ja käsittelysääntöjä potilastietojärjestelmissä.

Användningsändamål: Klassificeringen eArkiv – Vytyper används i hälso- och sjukvårdens datasystem som tilläggsuppgift till klassificeringen AR/YDIN – Vyer, för att ange de olika typer av vyer som finns för inmatning av journalanteckningar eller visning av patientdokument. Vytypen används för att beskriva vyns syfte, uppbyggnad och hanteringsregler i patientdatasystemen.

Version details
eArkisto - Näkymätyyppi (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.5.5002.201601
eArkisto - Näkymätyyppi
Status ImageActive
Active
01.01.2016 - 31.12.2099
10.10.2017 13:45 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj