Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.88
AR/YDIN - Palvelutapahtumaluokitus
Codes
No
Others
No
Yes
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:F
Description:

Käyttötarkoitus: Sosiaali- ja terveydenhuollon potilastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain mukaan palvelutapahtumalla tarkoitetaan terveydenhuollon palvelujen antajan ja potilaan välistä yksittäisen palvelun järjestämistä tai toteuttamista. Palvelutapahtuma on pienin yksittäinen vuorovaikutustilanne, josta kertyy rekisteröitävää tietoa asiakkaan palvelusta muodostuvaan henkilörekisteriin, esimerkiksi yksittäinen avohoitokäynti perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa siihen ajallisesti ja asiallisesti liittyvine tutkimuksineen, toimenpiteineen ja yhteydenottoineen, taikka laitoshoitojakso siihen liittyvine toimenpiteineen, tutkimuksineen ja konsultaatioineen, taikka määritellystä syystä tapahtuva hoitosarja. Yhteen laitoshoitojaksoon voidaan kuitenkin sisällyttää useita palvelutapahtumia, jos se tietojen erityisen arkaluontoisuuden tai muiden syiden vuoksi on potilaan tai palvelun antajan kannalta perusteltua. Potilas antaa suostumuksensa häntä koskevien tietojen luovuttamiseksi toiselle palvelun antajalle palvelutapahtumaan (tai palvelukokonaisuuteen) liittyen. Palvelutapahtumaluokitusta käytetään kuvaamaan palvelutapahtuman sisältöä potilaan ymmärtämällä tavalla. Kukin palvelutapahtuma yksilöidään OID-tunnuksella.


Vastuutaho: Stakes, Komulainen Jorma

 

Version details
AR/YDIN - Palvelutapahtumaluokitus 2008 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.88.2008
AR/YDIN - Palvelutapahtumaluokitus 2008
Status ImageActive
Active
01.01.2008 - 31.12.2050
23.12.2019 13:12 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj