Classification and classification version details
1.2.246.537.6.14
AR/YDIN - Otsikot
Selected version
AR/YDIN - Otsikot 2006 (Default version)
1.2.246.537.6.14
AR/YDIN - Otsikot
Codes
No
THL
No
Yes
No

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: AR/YDIN - Otsikot -luokitusta käytetään potilastietojärjestelmissä kuvaamaan potilaskertomusmerkinnän tarkoitusta ja jäsentämään potilaskertomuksen tekstiä asiaryhmiin ja sitomaan asiayhteyteen. Otsikoiden alle kirjataan kyseiseen asiayhteyteen liittyvää tietoa vapaamuotoisena tekstinä tai rakenteisina tietoina.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.