Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1503
Sosiaalihuolto - Arkistosanomien palvelupyynnöt
Codes
No
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Socialvård – Tjänstebegäranden gällande arkivmeddelanden
Luokituksen peruste:

3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Arkistosanomien palvelupyynnöt -luokitusta käytetään Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston viestinvälityksessä tarkentamaan arkistosanoman interaktiota. Tieto merkitään asiakastietojärjestelmässä arkistosanoman kontrollikehyksen reasonCode-kenttään. Merkintä on pakollinen kaikissa Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon lähetettävissä palvelupyynnöissä.

Vastuutaho: Kela/Kanta-palvelut

Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård – Tjänstebegäranden gällande arkivmeddelanden används inom meddelandeförmedlingen i Klientdataarkivet för socialvården för att precisera interaktionen i fråga om arkivmeddelanden. I klientdatasystemet antecknas uppgiften i reasonCode-fältet i kontrollkuvertet för arkivmeddelandet. Anteckningen är obligatorisk i alla tjänstebegäranden som skickas till Klientdataarkivet för socialvården.

Version details
Sosiaalihuolto - Arkistosanomien palvelupyynnöt (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1503.201601
Sosiaalihuolto - Arkistosanomien palvelupyynnöt
Status ImageActive
Active
01.01.2016 - 31.12.2099
23.10.2019 17:28 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj