Classification and classification version details
1.2.246.537.6.112
AR/YDIN - Kyllä/EI/Ei tietoa
Selected version
AR/YDIN - Kyllä/EI/Ei tietoa 2007 (Default version)
1.2.246.537.6.112
AR/YDIN - Kyllä/EI/Ei tietoa
Codes
No
HL7
No
Yes
No

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

T

Luokituksen kuvaus: AR/YDIN - Kyllä/EI/Ei tietoa-koodisto ilmaisee onko kyseinen asia tiedossa. Koodistoa käytetään esimerkiksi, kun ilmaistaan tieto veriryhmävasta-aineiden tai raskauden olemassaolosta.

Luokituksen yhteystaho: Avoimet rajapinnat asiantuntijaryhmä.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.