Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1502
Sosiaalihuolto - Asiakirjan näyttömuodon formaatti
Selected version
Sosiaalihuolto - Asiakirjan näyttömuodon formaatti (Default version)
1.2.246.537.6.1502
Sosiaalihuolto - Asiakirjan näyttömuodon formaatti
Codes
No
No
Yes
No

7 Sosiaalihuollon Kanta-liittymisen ensimmäisessä vaiheessa käytettävä luokitus

F

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Asiakirjan näyttömuodon formaatti -luokitusta käytetään Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston metatietona kuvaamaan tallennettavan asiakirjan näyttömuodon formaattia. Koodi merkitään asiakastietojärjestelmässä asiakirjan header-osaan metatietokenttään "Asiakirjan näyttömuodon formaatti". Merkintä on pakollinen, kun Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon tallennetaan asiakirja.

Vastuutaho: Kela, Kanta palvelut

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.