Classification and classification version details
1.2.246.537.6.13
AR/YDIN - Hoitoprosessin vaihe
Selected version
AR/YDIN - Hoitoprosessin vaihe 2006 (Default version)
1.2.246.537.6.13
AR/YDIN - Hoitoprosessin vaihe
Codes
No
No
Yes

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

T

LUOKITUKSEN KUVAUS: Hoitoprosessilla tarkoitetaan saman asiakkaan tiettyyn ongelmakokonaisuuteen kohdistuvien hoitotapahtumien muodostamaa suunnitelmallista toimintosarjaa (Stakes 1999), joka etenee hoito-ongelmien määrittelystä hoidon suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

LUOKITUKSEN HYVÄKSYMINEN: Kansallisessa terveyshankkeessa on laajalla asiantuntijatyöllä hyväksytty alla oleva lista. Klusteri-hankkeet ovat ne vahvistaneet 31.1.2007 ja ne on julkaistu STM:n sivuilla.

YLLÄPITOVASTUU: Listan ylläpidosta vastaa Kuntaliitto: Kauko Hartikainen ja Soile Paahtama.

YLLÄPITORYHMÄ: Ei nimettyä ryhmää. Listalla ei ole päivitystarvetta.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.