Classification and classification version details
1.2.246.537.5.40007
AR/YDIN - Diagnoosin tyyppi
Selected version
AR/YDIN - Diagnoosin tyyppi 2003 (Default version)
1.2.246.537.5.40007
AR/YDIN - Diagnoosin tyyppi
Codes
No
HL7
No
Yes
AR/YDIN - Typ av diagnos

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T

Käyttötarkoitus: AR/YDIN - Diagnoosin tyyppi -koodistoa käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä ilmaisemaan potilaan diagnoosiin liittyvää epävarmuuden syytä silloin, kun diagnoosin pysyvyydeksi on määritetty arvo alustava ja/tai diagnoosin varmuudeksi on määritetty arvo epäilty tai todennäköinen.

Användningsändamål: Kodsystemet AR/YDIN - Typ av diagnos används i hälso- och sjukvårdens informationssystem för att uttrycka orsaken till osäkerhet i fråga om en patients diagnos när värdet preliminär har fastställts för diagnosens beständighet och/eller värdet misstänkt eller sannolik har fastställts för diagnosens säkerhet.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.