Classification and classification version details
1.2.246.537.6.12.2002.369
STM/Lomake - Päätös yhteydenpidon rajoittamisesta PSYE
Selected version
STM/Lomake - Päätös yhteydenpidon rajoittamisesta PSYE 202401 (Default version)
STM/Lomake - Päätös yhteydenpidon rajoittamisesta PSYE 20151201
1.2.246.537.6.12.2002.369
STM/Lomake - Päätös yhteydenpidon rajoittamisesta PSYE
Codes
Yes
Others
No
Yes
No
SHM/Blankett - Beslut om begränsning av kontakter
2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne
1.2.246.537.6.12.2002.369
Lomakerakenne
T

Käyttötarkoitus: STM/Lomake - Päätös yhteydenpidon rajoittamisesta (PSYE) -lomakerakennetta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä. Rakenteen mukaiset lomakkeet tallennetaan Potilastiedon arkistoon, ja ne voidaan välittää sähköisesti vastaanottavalle taholle. Lomakerakennetta käytetään, kun tehdään päätös mielenterveyslain mukaisessa tahdosta riippumattomassa hoidossa olevan potilaan yhteydenpidon rajoittamisesta.


Vastuutaho: STM


Användningssyfte: Blankettstrukturen SHM/Blankett - Beslut om begränsning av kontakter används i hälso- och sjukvårdens datasystem. Blanketterna lagras i Patientdataarkivet och kan skickas till mottagaren elektroniskt. Blankettstrukturen används då man fattar ett beslut att begränsa kontakterna för en patient som vårdas oberoende av sin vilja i enlighet med mentalvårdslagen.

 

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.