Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.12.2002.369
STM/Lomake - Päätös yhteydenpidon rajoittamisesta PSYE
Codes
Yes
Others
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:SHM/Blankett – Beslut om begränsning av kontakter
Luokituksen peruste:

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto,6 Lakisääteinen potilasasiakirja

LuokituksenOID:1.2.246.537.6.12.2002.369
Luokitustyyppi:Lomakerakenne
Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: STM/Lomake - Päätös yhteydenpidon rajoittamisesta (PSYE)  -lomakerakennetta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä. Rakenteen mukaiset lomakkeet tallennetaan Potilastiedon arkistoon, ja ne voidaan välittää sähköisesti vastaanottavalle taholle. Lomakerakennetta käytetään, kun tehdään päätös mielenterveyslain mukaisessa tahdosta riippumattomassa hoidossa olevan potilaan yhteydenpidon rajoittamisesta.

Vastuutaho:
STM

Användningssyfte:
Blankettstrukturen SHM/Blankett – Beslut om begränsning av kontakter används i hälso- och sjukvårdens datasystem. Blanketterna lagras i Patientdataarkivet och kan skickas till mottagaren elektroniskt. Blankettstrukturen används då man fattar ett beslut att begränsa kontakterna för en patient som vårdas oberoende av sin vilja i enlighet med mentalvårdslagen.

 

Version details
STM/Lomake - Päätös yhteydenpidon rajoittamisesta PSYE 20151201 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.12.2002.369.20151201
STM/Lomake - Päätös yhteydenpidon rajoittamisesta PSYE 20151201
Strict
Status ImageActive
Active
01.01.2015 - 31.12.2099
02.06.2016 14:51 / Lehtonen, Jari
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj