Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.5.40005
AR/YDIN - Diagnoosin /toimenpiteen ensisijaisuus
Codes
No
HL7
No
Yes
Luokituksen peruste:

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto, 2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

Ruotsinnos:F
Description:

AR/YDIN - Diagnoosin/toimenpiteen ensisijaisuus. Teknishallinnollinen koodisto, jota käytetään ilmaisemaan diagnoosin ja toimenpiteen ensi- tai toissijaisuutta siinä osakokonaisuudessa jossa potilas kyseisessä hoitotilanteessa on. Diagnoosin/tomenpiteen ensisijaisuus määritetään yleensä hoitotilanteen päättyessä. Diagnoosin ensisijaisuus kirjataan epikriisiin/hoitopalautteeseen, mutta sitä voidaan hyödyntää myös hoitotapahtuman (esimerkiksi avohoitokäynnin) aikana aktiivisesti esillä olleiden ongelmien kuvauksessa. Sekä päädiagnoosit että sivudiagnoosit voivat toimia hoitotilanteesta tuotetuissa dokumenteissa metatietoina, joiden perusteella potilaskertomuksesta voidaan hakea kyseiseen diagnoosiin liittyviä dokumentteja. Koodiston avulla erotellaan ensisijaiset diagnoosit ja toimenpiteet tässä kontekstissa toissijaisista diagnooseista ja toimenpiteistä.

 

Version details
AR/YDIN - Diagnoosin/toimenpiteen ensisijaisuus 2003 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.5.40005.2003
AR/YDIN - Diagnoosin/toimenpiteen ensisijaisuus 2003
Status ImageActive
Active
01.01.2003 - 31.12.2030
04.11.2011 13:06 / Lehtonen, Jari
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj