Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.5.40005
AR/YDIN - Diagnoosin /toimenpiteen ensisijaisuus
Koodisto
Ei
HL7
Ei
Luokituksen peruste:

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto, 2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

Ruotsinnos:F
Kuvaus:

AR/YDIN - Diagnoosin/toimenpiteen ensisijaisuus. Teknishallinnollinen koodisto, jota käytetään ilmaisemaan diagnoosin ja toimenpiteen ensi- tai toissijaisuutta siinä osakokonaisuudessa jossa potilas kyseisessä hoitotilanteessa on. Diagnoosin/tomenpiteen ensisijaisuus määritetään yleensä hoitotilanteen päättyessä. Diagnoosin ensisijaisuus kirjataan epikriisiin/hoitopalautteeseen, mutta sitä voidaan hyödyntää myös hoitotapahtuman (esimerkiksi avohoitokäynnin) aikana aktiivisesti esillä olleiden ongelmien kuvauksessa. Sekä päädiagnoosit että sivudiagnoosit voivat toimia hoitotilanteesta tuotetuissa dokumenteissa metatietoina, joiden perusteella potilaskertomuksesta voidaan hakea kyseiseen diagnoosiin liittyviä dokumentteja. Koodiston avulla erotellaan ensisijaiset diagnoosit ja toimenpiteet tässä kontekstissa toissijaisista diagnooseista ja toimenpiteistä.

 

Luokituksen versiot
AR/YDIN - Diagnoosin/toimenpiteen ensisijaisuus 2003 (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.5.40005.2003
AR/YDIN - Diagnoosin/toimenpiteen ensisijaisuus 2003
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2003 - 31.12.2030
04.11.2011 13:06 / Lehtonen, Jari
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj