Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.12.2002.371
STM/Lomake - Päätös omaisuuden haltuunotosta PSYO
Codes
Yes
Others
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:SHM/Blankett – Beslut om omhändertagande av egendom
Luokituksen peruste:

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto,6 Lakisääteinen potilasasiakirja

LuokituksenOID:1.2.246.537.6.12.2002.371
Luokitustyyppi:Lomakerakenne
Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: STM/Lomake - Päätös omaisuuden haltuunotosta (PSYO) -lomakerakennetta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä. Rakenteen mukaiset lomakkeet tallennetaan Potilastiedon arkistoon, ja ne voidaan välittää sähköisesti vastaanottavalle taholle. Lomakerakennetta käytetään, kun tehdään päätös siitä, otetaanko mielenterveyslain mukaisessa tahdosta riippumattomassa hoidossa olevan potilaan omaisuutta toimintayksikön haltuun.

Vastuutaho: STM

Användningssyfte:
Blankettstrukturen SHM/Blankett – Beslut om omhändertagande av egendom används i hälso- och sjukvårdens datasystem. Blanketterna lagras i Patientdataarkivet och kan skickas till mottagaren elektroniskt. Blankettstrukturen används då man fattar ett beslut om att egendom som tillhör en patient som vårdas oberoende av sin vilja i enlighet med mentalvårdslagen ska omhändertas av den vårdande enheten.

 

Version details
STM/Lomake - Päätös omaisuuden haltuunotosta PSYO 20151201 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.12.2002.371.20151201
STM/Lomake - Päätös omaisuuden haltuunotosta PSYO 20151201
Strict
Status ImageActive
Active
01.01.2015 - 31.12.2099
18.05.2016 15:11 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj