Classification and classification version details
1.2.246.537.6.12.2002.371
STM/Lomake - Päätös omaisuuden haltuunotosta PSYO
Selected version
STM/Lomake - Päätös omaisuuden haltuunotosta PSYO 202401 (Default version)
STM/Lomake - Päätös omaisuuden haltuunotosta PSYO 20151201
1.2.246.537.6.12.2002.371
STM/Lomake - Päätös omaisuuden haltuunotosta PSYO
Codes
Yes
Others
No
Yes
No
SHM/Blankett - Beslut om omhändertagande av egendom
2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne,6 Lakisääteinen potilasasiakirja
1.2.246.537.6.12.2002.371
Lomakerakenne
T

Käyttötarkoitus: STM/Lomake - Päätös omaisuuden haltuunotosta (PSYO) -lomakerakennetta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä. Rakenteen mukaiset lomakkeet tallennetaan Potilastiedon arkistoon, ja ne voidaan välittää sähköisesti vastaanottavalle taholle. Lomakerakennetta käytetään, kun tehdään päätös siitä, otetaanko mielenterveyslain mukaisessa tahdosta riippumattomassa hoidossa olevan potilaan omaisuutta toimintayksikön haltuun.


Vastuutaho: STM


Användningssyfte: Blankettstrukturen SHM/Blankett - Beslut om omhändertagande av egendom används i hälso- och sjukvårdens datasystem. Blanketterna lagras i Patientdataarkivet och kan skickas till mottagaren elektroniskt. Blankettstrukturen används då man fattar ett beslut om att egendom som tillhör en patient som vårdas oberoende av sin vilja i enlighet med mentalvårdslagen ska omhändertas av den vårdande enheten.

 

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.