Classification and classification version details
1.2.246.537.6.251
AR/YDIN - Tupakointistatus
Selected version
AR/YDIN - Tupakointistatus 2010 (Default version)
1.2.246.537.6.251
AR/YDIN - Tupakointistatus
Codes
No
Others
No
Yes
No
AR/YDIN - Rökningsstatus

1 TILASTO Valtakunnallisessa tilastotuotannossa käytettävä tietorakenne, 2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne

1.2.246.537.6.251
Koodisto
T

Käyttötarkoitus: AR/YDIN - Tupakointistatus -luokitus on tarkoitettu kuvaamaan henkilön ilmoitusta omasta tupakoinnistaan tai tupakansavulle altistumisestaan. Tietoa voidaan käyttää potilaskertomuksessa. Tupakointiriippuvuutta voidaan lisäksi kuvata Fagerströmin testillä, tupakoinnin määrää FinLOINC-luokituksella ja aiempaa tupakointia kyllä/ei/ei tietoa -luokituksella.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassifikationen AR/YDIN - Rökningsstatus är avsedd att beskriva personens rökning eller exponering för tobaksrök enligt personens egen uppfattning. Uppgifterna kan användas i journalanteckningarna. Rökningsberoendet kan också beskrivas med Fagerströms test, hur mycket patienten röker med klassifikationen FinLOINC och tidigare rökning med klassifikationen ja/nej/ingen information.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.