Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.251
AR/YDIN - Tupakointistatus
Codes
No
Others
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:AR/YDIN - Rökningsstatus
Luokituksen peruste:

1 TILASTO Valtakunnallisessa tilastotuotannossa käytettävä tietorakenne, 2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne

LuokituksenOID:1.2.246.537.6.251
Luokitustyyppi:Koodisto
Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: AR/YDIN - Tupakointistatus -luokitus on tarkoitettu kuvaamaan henkilön ilmoitusta omasta tupakoinnistaan tai tupakansavulle altistumisestaan. Tietoa voidaan käyttää potilaskertomuksessa. Tupakointiriippuvuutta voidaan lisäksi kuvata Fagerströmin testillä, tupakoinnin määrää FinLOINC-luokituksella ja aiempaa tupakointia kyllä/ei/ei tietoa -luokituksella.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassifikationen AR/YDIN - Rökningsstatus är avsedd att beskriva personens rökning eller exponering för tobaksrök enligt personens egen uppfattning. Uppgifterna kan användas i journalanteckningarna. Rökningsberoendet kan också beskrivas med Fagerströms test, hur mycket patienten röker med klassifikationen FinLOINC och tidigare rökning med klassifikationen ja/nej/ingen information.

Version details
AR/YDIN - Tupakointistatus 2010 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.251.2010
AR/YDIN - Tupakointistatus 2010
Status ImageActive
Active
01.01.2010 - 31.12.2099
03.02.2022 13:29 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj