Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.18
Hilmo - Palvelualat
Koodisto
Ei
Hilmo
Ei
Luokituksen peruste:

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
WWW:https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoilmoitusjarjestelma-hilmo
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: Hilmo - Palvelualat -luokitusta käytetään sosiaalihuollon valtakunnallisissa hoitoilmoituksissa (Hilmo) kuvaamaan, minkä tyyppistä hoitoa toimintayksikössä henkilölle on annettu. Toimintayksikön toiminnan muuttuessa voi yksikön tai sen osan palveluala muuttua.

Vastuutaho: THL

Luokituksen versiot
Hilmo - Palvelualat (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.18.2003
Hilmo - Palvelualat
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.1995 - 31.12.2099
24.09.2018 14:12 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj