Classification and classification version details
1.2.246.537.6.18
Hilmo - Palvelualat
Selected version
Hilmo - Palvelualat (Default version)
1.2.246.537.6.18
Hilmo - Palvelualat
Codes
No
Hilmo
No
Yes
No
Hilmo - Servicebransch

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

T
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoilmoitusjarjestelma-hilmo

Käyttötarkoitus: Hilmo - Palvelualat -luokitusta käytetään sosiaalihuollon valtakunnallisissa hoitoilmoituksissa (Hilmo) kuvaamaan, minkä tyyppistä hoitoa toimintayksikössä henkilölle on annettu. Toimintayksikön toiminnan muuttuessa voi yksikön tai sen osan palveluala muuttua.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.