Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.18
Hilmo - Palvelualat
Codes
No
Hilmo
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Hilmo - Servicebransch
Luokituksen peruste:

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
WWW:https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoilmoitusjarjestelma-hilmo
Description:

Käyttötarkoitus: Hilmo - Palvelualat -luokitusta käytetään sosiaalihuollon valtakunnallisissa hoitoilmoituksissa (Hilmo) kuvaamaan, minkä tyyppistä hoitoa toimintayksikössä henkilölle on annettu. Toimintayksikön toiminnan muuttuessa voi yksikön tai sen osan palveluala muuttua.

Vastuutaho: THL

Version details
Hilmo - Palvelualat (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.18.2003
Hilmo - Palvelualat
Status ImageActive
Active
01.01.1995 - 31.12.2099
21.12.2021 11:30 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj